Waar gebruiken we foto's voor?

22-06-2022

Als school willen we u natuurlijk graag laten weten wat we doen. Daar maken we soms foto’s voor. Deze delen we natuurlijk graag, alleen mag niet iedereen op de foto.

Binnen Kwieb zijn toestemmingsvragen, hier kunt u aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft. 

We willen graag dat u weet waar u toestemming voor geeft.

Er zijn foto’s die niet openbaar kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld via het ouderportaal. Deze foto’s zijn alleen inzichtelijk voor de ouders van de groep. Deze zijn dus niet voor anderen inzichtelijk en we gaan er vanuit dat ouders deze ook niet verder delen.

Er zijn foto’s die openbaar kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld voor de site, de nieuwsbrief en/of social media. Hier zijn we altijd al voorzichtig in.

 

Wanneer toestemming van ouder is voor het delen van foto’s in het ouderportaal (dus niet openbaar), kunnen we u nog makkelijker informeren. De ervaring leert dat ouders soms geen toestemming geven en soms niet weten waarvoor dan wel/geen toestemming is gegeven. We hopen dat zo een beetje te verduidelijken. 

Meer weten over de toestemmingsvragen?

Klik dan op bijgestuurde link...

 

Wilt u uw toestemmingen nogmaals bekijken of aanpassen? Klik dan bij uw foto op uw kinderen en op privacy.

schoolphotographer schoolphotographer