Personeelstekort

03-09-2021

Een bericht wat ik altijd met enige tegenzin schrijf... Het personeelstekort. Maar helaas, ook voor ons komt het dichterbij. Ook binnen ons bestuur zijn scholen die grote problemen hebben om de basisbezetting op orde te krijgen. Ook binnen de opvang zijn dagelijks diensten die niet ingevuld kunnen worden. Zowel binnen onderwijs als opvang is de druk op het huidige personeel groot... En het huidige personeel willen we graag gezond houden, zodat zij hun vak met veel plezier blijven uitoefenen!

 

Wat kunt u doen? We hopen dat u een netwerk heeft. Wanneer wij een klas naar huis moeten sturen, doen we dit omdat er echt geen andere optie is. 

Wanneer u gebruik maakt van opvang en uw kind komt niet? Wilt u uw kind dan tijdig afmelden? Wanneer wij personeel over hebben, kunnen we mogelijk iets op een andere locatie betekenen...

Kent u iemand die interesse heeft in werken bij Blosse? We helpen diegene graag verder!

 

En we hopen... We hopen dat ons verhaal politiek ook erkend wordt. Dat er ook vanuit die hoek wordt meegedacht in oplossingen... Dat de toekomst voor onderwijs en opvang er rooskleurig uitziet en we over 2 jaar, wanneer het tekort aan personeel nog groter is en de huidige financiering wegvalt, niet in een nog groter gat vallen...

 

parentcouncil parentcouncil