Heropening buitenschoolse opvang

Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekend gemaakt. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen opvangen en kijken ernaar uit om hen vanaf maandag weer te zien.

Net als bij de kinderdagopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Vanuit de brancheorganisatie hebben wij een handreiking ontvangen en deze geeft het volgende aan.

 

Locatie specifiek plan

Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat het aantal besmettingen beperkt blijft en áls er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO). Gelukkig is bij Blosse de opvang gekoppeld aan de basisschool, waardoor de mix van kinderen veel minder groot is dan bij opvangorganisaties waar kinderen van verschillende scholen worden opgevangen. Toch een geruststellend idee.

Voor de volledige heropening van de BSO’s is ons daarom dringend geadviseerd een locatie-specifiek plan op te stellen waarin wij beschrijven welke maatregelen worden getroffen. Dit is een behoorlijk omvangrijk plan waarvan de overheid vraagt om dat met de ouders te delen. Op de locaties wordt op dit moment hard gewerkt om een en ander in orde te maken en zal zodra het klaar is met de ouders van de locatie gedeeld worden.

 

Veiligheid en gezondheid van de kinderen

We doen onze uiterste best om een veilige en ook uitdagende omgeving voor de kinderen te bieden. Hierdoor is het soms nodig om af te wijken van de gebruikelijke samenstelling van de groepen. We willen jou vragen als je twijfels hebt over de gezondheid van je kind, deze nog een dagje thuis te houden. Hiermee kan soms voorkomen worden dan een complete groep in quarantaine moet gaan.

 

Compensatie

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Belastingdienst/Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.

Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB en wordt ook op de site van Blosse geplaatst.

 

Dank!

Wij willen jullie in deze bijzondere en geregeld ook lastige tijd hartelijk danken voor jullie medewerking en begrip. Zeker met jonge opgroeiende kinderen wordt er een stevig beroep op jullie als ouders/verzorgers gedaan. Het bijstaan van de kinderen bij thuisonderwijs, een onverwachte quarantaine vanuit onderwijs of opvang, misschien ook wel in eigen kring een positieve test of iemand die ziek geworden is door corona.... allemaal niet makkelijk. Het vooruitzicht wordt langzaam steeds positiever. De wereld van voor corona komt weer in zicht. Nogmaals dank voor jullie bijdrage.

heropening bso april 2021 boomladder heropening bso april 2021 boomladder