De week van groep 5/6...

05-03-2021

De vakantie is voorbij, het ’normale’ schoolleven is weer begonnen. In de klas zijn we gestart met het IPC-thema: Zij maakten het verschil. Welke personen hebben de wereld en ons leven veranderd?
Ook worden de Cito’s afgenomen. Hoeveel zijn de kinderen gegroeid op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen? Een mooi moment om te zien welke leerdoelen goed worden beheerst en waaraan extra aandacht moet worden besteed. Volgende week gaan we hiermee verder.

Tot de volgende keer.

IMG_2603 IMG_2603