Testen en quarantaine van kinderen

uitgangspunt van Blosse: het welbevinden van kinderen en medewerkers

Naar aanleiding van de signalen die wij hebben gekregen over het testen van kinderen en de quarantaine tijd voor kinderen, lichten we in dit bericht een en ander toe. Ons uitgangspunt is en blijft het welbevinden van de kinderen en onze medewerkers.

 

Testen

Het testen van kinderen na een besmetting in de groep is niet verplicht. Het is geheel aan de ouders/verzorgers om te bepalen of hun kind(eren) worden getest. Wanneer je ervoor kiest je kind niet te laten testen, betekent dit volgens de huidige richtlijnen dat je kind vijf dagen extra in quarantaine moet.

Het testen van kinderen vindt nooit plaats in een van onze kindcentra. Dit kunnen we niet en willen we ook niet. Het testen is altijd op vrijwillige basis en toestemming van ouders is noodzakelijk. Wanneer je je kind wilt laten testen, kun je hiervoor een afspraak maken bij de GGD. Het vaccineren van kinderen op scholen is ook absoluut niet aan de orde.

 

Quarantaine

De huidige berichtgeving over quarantaine kan soms voor verwarring zorgen. Blosse hanteert altijd de richtlijnen van de GGD. Bij een positieve testuitslag op een van onze kindcentra (zowel bij kinderen als bij medewerkers) nemen wij altijd contact op met de GGD en leggen de casus voor. Op basis van het advies van de GGD nemen wij maatregelen en communiceren wij naar de betrokken ouders/verzorgers.

Ook gebruiken we de beslisboom (https://www.boink.info/beslisboom) om te bepalen of een kind naar het kindcentrum mag komen.  Op de vraag hoe lang een kind thuis moet blijven, geeft de beslisboom aan: “Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode. Ook als een positief geteste huisgenoot weer uit isolatie mag”.

 

Privacy

Bij communicatie over besmettingen op onze kindcentra en het contact hierover met de GGD houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Dit betekent dat voor het doorgeven van contactgegevens aan de GGD en het meewerken aan het bron- en contactenonderzoek we vooraf toestemming vragen van de individuele medewerker en ouder voor het delen van de contactgegevens. In de communicatie naar ouders/verzorgers, wordt de naam van het kind dat positief getest is niet genoemd.   

Het is en blijft voor ons allemaal een lastige en vervelende tijd, waarin we ongewone maatregelen moeten nemen. We hopen en verwachten dat we jullie met onze informatie duidelijkheid hebben gegeven over de wijze van ons handelen in geval van besmettingen, en hebben vertrouwen in jullie samenwerking.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jeroen Spanbroek en Jeanette de Jong

College van Bestuur  

corona virus corona virus