De MR zoekt betrokken ouders!

Zitting in de MR, iets voor u?

Wat is de MR?

In de Medezeggenschapsraad praten ouders en leerkrachten mee met de directie over het

beleid van de school. Het doel van een MR is het komen tot kwalitatief goede besluiten, een

zo optimaal mogelijk draagvlak voor besluiten en het leveren van een bijdrage aan de

communicatie binnen de school. De MR heeft op verschillende fronten formeel advies en/of

instemmingsrecht. Het gaat om financiële, beleidsmatige-, kwalitatieve zaken, het gaat om

zaken die van belang zijn voor de school. Voor nu en voor de toekomst, het gaat om en over de kwaliteit van het onderwijs van uw kind!

 

Tijdsbesteding MR?

De MR vergadert 6 keer per schooljaar. Deze vergadering zijn in de avonduren op school. Verder heb je te maken met voorbereidingstijd voor deze vergadering. Uiteraard kan dit meer worden als er andere zaken spelen, die specifieke aandacht en actie behoeven. Ouders kunnen eventueel vragen stellen aan een van de leden van de MR.

 

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de site:

Site MR (http://www.willibrord-school.nl/pg-26345-7-69936/pagina/medezeggenschap.html)

Ook vind je daar de contact gegevens zodat je contact kunt zoeken met één van de MR leden.

 

De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit 4 leden, 2 leerkrachten en 2 ouders. De zittingsperiode is 3 jaar. In verband met aflopen van de zittingsperiode en andere bezigheden zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten! 

Welke ouders vinden het leuk om deze uitdaging aan te gaan? Bent u dit, neem dan contact met ons op. Dit kan via het mailadres: mr@willibrord-school.nl of met één van de MR leden. 

AECFCB0F-D870-4462-83B5-3D5C0FFE0DAE AECFCB0F-D870-4462-83B5-3D5C0FFE0DAE