Meedoekwartier

Graag even uw aandacht

Een goede start van de dag komt de kinderen ten goede. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een soepele overgang is van thuis naar school en de ”kus op de drempel” past daar niet bij. U bent daarom ook welkom in de klas. Op die manier ziet u ook wat uw kind leert en hoe we het leren vormgeven. 

 

Dit jaar zijn we in de groepen 1, 2 en 3 gestart met een inloop om bovenstaande te faciliteren. We realiseren ons echter dat deze term een andere verwachting suggereert en de uitwerking hiervan niet voor ieder beoogt wat wij zo graag willen. 

 

Vanaf deze week vindt u bijgaande afbeelding op de deuren in de onderbouw en deze brengen we ook graag onder uw aandacht.  

* De deuren zijn vanaf 8.20 uur open, u bent welkom om uw kind naar binnen te brengen.  

* Vanaf 8.30 uur zijn alle kinderen in de eigen klas. De leerkracht geeft rond 8.30 een signaal dat de dag gaat beginnen.  

* Tot 8.45 uur zijn ouders welkom in de klas voor het meedoekwartier. U kunt met uw kind meekijken en uw kind begeleiden met het onderwijsprogramma van dat moment. 

* Kinderen zijn gewend te praten met een rustige stem tijdens het werken. Wanneer u aanwezig bent tijdens het meedoekwartier, verwachten we dit ook van u. 

* Een gezellig praatje met andere ouders? Dat is natuurlijk prima, maar dan wel graag op de gang. Tijdens het meedoekwartier is het de bedoeling dat u echt samen met uw kind bezig bent.  

* Heeft u een jonger kind bij zich? Geen probleem, zolang het de anderen niet stoort.  

* Kunt u niet aanwezig zijn? Geen probleem. We vinden het belangrijk dat u betrokken bent. Dit kan ook door aanwezig te zijn op andere momenten of door te weten wat wij doen op school. U kunt ook thuis vragen stellen aan uw kind over wat hij/zij vandaag heeft gedaan op school.  

* Om 8.45 uur geeft de leerkracht weer een signaal. Dat is het moment dat de ouders de klas weer verlaten en de kinderen de dag voortzetten.    

 

Voor nu is het dus van groot belang dat de kinderen op tijd in de klas zijn. We zien echter dat lang niet iedereen op tijd binnen is. Is uw kind te laat op school, dus na 8.30 uur? Dan zullen we ouders ook aanspreken om in het vervolg op tijd te zijn. We verwachten dat u dit begrijpt en uw uiterste best doet dit in het vervolg op tijd te zijn.  

We rekenen op uw medewerking! 

0001 0001